עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

איך להיערך לסיום שנת המס

סוף השנה מגיע ואיתם תאומי המס. איך עושים זאת נכון-שכירים ועצמאים. רואה חשבון ויועץ פנסיוני עמי אטיאס מסביר. (13-12-2021)
איך להיערך לסיום שנת המס

רואה חשבון ויועץ פנסיוני עמי אטיאס

לאחרונה פורסם שישנם כספים רבים המגיעים לאלפי שכירים אשר "יושבים" אצל שלטונות המס ואינם נדרשים (כ-1 מיליארד ש"ח).

האמת היא שאין מדובר בדבר חדש. מדי שנה מתפרסמות כתבות בנושא אך קיים מחסום פסיכולוגי המונע משכירים לבקש ולקבל את מה שמגיע להם.

משום מה, קיים חשש "מלהסתבך עם מס הכנסה". חשש זה אינו מוצדק. מס הכנסה יחזיר את המס למי שמגיע לו ולשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס, כאשר עדיף לעשות זאת עם איש מקצוע הבקיא בתחום.

חשוב להבין ששלטונות המס אינם פונים לשכירים במידה ומגיע להם החזרים ולכן על כל אחד לפנות באופן אישי ולבקש החזר מס במידה ומגיע לו. בעת הגשת הבקשה יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים ומילוי הבקשה כנדרש.

איך מחושב המס ומהם החזרי מס?

מהשכר המשולם במהלך השנה מופחת מס המחושב לפי גובה משכורתו של העובד. בחישוב המס המופחת מהשכר נלקחים בחשבון גם נתונים על פי מצבו האישי של כל עובד זאת בהסתמך על הפרטים אותם ציין העובד בטופס 101 בתחילת שנת המס.

חשוב להבין שחישוב המס במהלך השנה מחושב לפי בסיס שנתי והמס משולם מידי חודש. היות ורק בסוף שנה ניתן לדעת באמת את גובה ההכנסה השנתית ייתכנו פערים בחישוב המס שנגבה לאורך השנה.

לפני הפניה לשלטונות מס עדיף לבצע בדיקה מול איש מקצוע המנוסה בתחום על מנת לבדוק האם מגיע החזר ומאיזו סיבה.

איש המקצוע יודע אילו מסמכים רלוונטיים לצורך בחינת הזכאות להחזר, יודע לבדוק את מסמכי הלקוח וכן להנחותו אילו מסמכים יש להגיש לשלטונות המס.

החזרי מס יכולים לנבוע מכך שבמהלך השנה נוכה מס בסכומים הגבוהים מהנדרש, למשל, אם לא הוגשו בקשות להקלות במס בגין נקודות זיכוי, תרומות וכו` .

חשוב לדעת - החזרי מס ניתן לבקש עד שש שנים אחורה!

החזרי מס לשכירים

לצורך הגשת בקשה להחזר מס לשכירים, נדרשים מסמכים שונים והחשוב מבניהם הוא טופס 106.

על מנת לנסות ולהקל על הקוראים ננסה להביא כאן מספר נקודות שבגינם ייתכן ויהיה מגיע החזר מס. חשוב להדגיש כי זוהי אינה רשימה מלאה וכמובן ייתכן ויהיו נקודות נוספות ואחרות הרלוונטיות לכל לקוח באופן אישי.

.נולד ילד במהלך שנת המס -

כאשר נולד ילד במהלך שנת המס (מזל טוב!) מגיעים נקודות זיכוי נוספות הן לאישה והן לבעל. עניין זה לא דווח למעביד בזמן, למשל, אם האישה יצאה לחופשת לידה ולא חזרה במהלך אותה שנת מס או שחשב השכר לא לקח בחשבון את הזכאות על שנת המס כולה.

יציאה לחל"ת וקבלת דמי אבטלה - בדרך כלל יציאה לחל"ת (שהייתה שכיחה מאוד בשנתיים האחרונות לאור מגיפת הקורונה), מכל סיבה שהיא, מביאה לכך שהשכר השנתי אותו נקבל יהיה נמוך יותר מהשכר השנתי שהיה צפוי לפני היציאה לחל"ת. כפי שנכתב, על השכר מהעבודה חושב מס הכנסה בהנחה וזה השכר שיהיה כל השנה ולכן במקרה זה יתכן ונהיה זכאים להחזר מס.

עזיבת מקום העבודה או החלפת מקום עבודה - מקרים בהם עובדים מתפטרים או מפוטרים ואינם עובדים בחלק משנת המס או שהמשכורת והתנאים בעבודה החדשה משתנים.

אדם העובד בעבודה נוספת ולא ביצע תיאום מס - שכיר העובד בעבודה נוספת נדרש לבצע תיאום מס. במידה ולא ביצע ינוכה לו מהשכר מס הקבוע לפי החוק אשר יתכן והוא גבוה מהמס שעליו לשלם לפי השכר שהוא מקבל (בד"כ המס גבוה הרבה יותר).

הקלות במס לבני גיל 60 ומעלה - בשנים האחרונות נחקקו חוקים המקנים הקלות במס לבני גיל 60 ומעלה הנוגעים לרווחי הון (שוק ההון / רווחים ממכירת נדל"ן וכו`). ייתכן כי מקבלי שכר או פנסיה מגיל 60 ומעלה אשר שילמו מס רווחי הון יהיו זכאים להחזר מס. הדבר נכון גם לתשלום מס שבח ששולם במכירת נכס נדל"ן.

לימודים אקדמיים - הן לתואר ראשון והן לתארים נוספים - מגיעות נקודות זיכוי במס בהתאם לסוג התואר שנלמד.

לימודים מקצועיים שאינם אקדמיים - ובתנאי שלמדו ועמדו במספר שעות כפי שנקבע (כ 1,400 שעות).

הפרשות לקופות גמל באופן עצמאי ולא דרך תלוש המשכורת - על הפרשות לפנסיה או קופות גמל באופן עצמאי מגיע זיכוי/ ניכוי במס ולכן רצוי לבדוק האם קיבלנו את הזיכויים /ניכויים המגיעים לנו.

הפסדים צבורים בשוק ההון – רווחים והפסדים שוטפים במהלך שנת המס בפעילות בשוק ההון אמורים להיות מקוזזים ע"י הבנקים באופן שוטף אך הפסדים שנצברו ולא קוזזו משנים קודמות, יש להגיש לגביהם דו"ח נפרד למס הכנסה.

תשלומים לביטוח חיים – יתכן ומגיע החזר מס על התשלום בגין ביטוח חיים, המשולם לרוב באופן עצמאי.

תרומות -  לעמותה המוכרת לצורך מס, למשל תרומה לבתי כנסת.

אם אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה - אחד מבני הזוג אינו עובד ובן הזוג השני הגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה החייבת במס.

שכר נמוך – שני בני הזוג עובדים ואחד מבני הזוג מקבל שכר נמוך (כ - 25 אלף ש"ח בשנה).

אחזקת בן משפחה במוסד – יינתן זיכוי במס לפי תקרה או נקודות זיכוי.

עצמאים - "התארגנות" לקראת סיום שנת המס

הפקדה לקרן השתלמות - עצמאי זכאי לניכוי בגין הפרשות לקרן השתלמות ולכן יש לדאוג להפקדה לפני סיום שנת המס בסכום המותר לפי החוק. כמובן שניתן להפקיד מעבר לסכום זה אך ההפרש לא יוכר בניכוי.

הוצאות למי שעיקר עיסוק מביתו – יש לרכז את כל ההוצאות לצורך חישוב החלק היחסי המותר בניכוי כגון ארנונה, חשמל, ועד בית וכו`.

הוצאות בגין רכב ודלק – מס הכנסה מתיר בניכוי באופן יחסי הוצאות אלו .

לקראת סיום שנת המס יש לדאוג להכנת כל המסמכים לבחינתו של רואה החשבון/יועץ מס ולוודא ששולמו כל ההפרשות לפי חוק.

 

 

פרטי יצירת קשר:[email protected], 052-2184616

 
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת