עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

בונוס ביוגרופ-הצלחה בניסוי עצמות גפיים

הניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים, נועד להדגים את יעילות השימוש בשתל חי של עצם אנושית מתוצרת בונוס ביוגרופ. ההצלחה תפתח פתח לשוק פוטנציאלי של מיליארדי דולרים. המסחר במנייה יחודש בשעה 10.16. (10-2-2016)
בונוס ביוגרופ-הצלחה בניסוי עצמות גפיים

עינב כהן

חברת בונוס ביוגרופ מוציאה הבקר הודעה מהותית על הצלחה בניסוי פרה קליני בעצם מעצמות הגפיים.

הניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים, נועד להדגים את יעילות השימוש בשתל חי של עצם אנושית מתוצרת בונוס ביוגרופ, לשם ריפוי של חסר קריטי נרחב בעצם, האופייני לשברים מורכבים אולטראומות אורתופדיות בעצם מעצמות הגפיים, וזאת כשלב מקדים לקראת הגשת בקשה לעריכת ניסוי קליני בבני אדם, להשלמת חסר בעצם מעצמות הגפיים.

תהליך פשוט של הזרקה

בניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים, נעשה שימוש במודל חיה מחקרי - כבשים במשקל של מאה ק"ג בקירוב, כל אחד, לשם הדגמת ריפוי של חסר קריטי נרחב בעצם מעצמות הגפיים, הנושאת משקל רב יחסית, אשר אירע עקב אבדן של רקמת עצם באורך של סנטימטרים אחדים, המהווה חסר עצם ארוך בשיעור של כ- 50% יותר מחסר העצם העשוי להתרפא בתהליך טבעי של השלמה וריפוי עצמי של הגוף.

בניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים, השתמשה החברה בדור השני של שתל חי של עצם אנושית בהזרקה זמן קצר יותר, במעורבות מופחתת של כוח אדם, בעלות מופחתת של הייצור והינו מותאם לייצור תעשייתי המוני .


תהליך ההשתלה של שתל עצם בהזרקה, מתמצה בהליך פשוט של הזרקה לאזור החסר הקריטי הנרחב
בעצם מעצמות הגפיים, וזאת בהשוואה להליכים מורכבים של כירורגיה אורתופדית, הנדרשים כיום.

הצליעה נעלמה לחלוטין

בצילומי רנטגן אשר נערכו לשם אנליזה של מידת ואיכות הריפוי של החסר הקריטי הנרחב בעצם מעצמות הגפיים בכבשים, באמצעות שתל עצם בהזרקה, מתוצרת בונוס ביוגרופ, הודגמה לאחר שבוע אחד בלבד ממועד ההשתלה, תחילת קליטה והמשך גדילה של רקמת העצם, ולאחר כשניים עד שלושה חודשים,הודגם מילוי מלא של עצם תקינה באזור החסר הקריטי הנרחב בעצם, אשר השתרע לאורך של סנטימטרים אחדים.

כשניים עד שלושה שבועות לאחר מועד ההשתלה של שתל העצם בהזרקה בכבשים אשר השתתפו בניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים, נעלמה לחלוטין צליעת הכבשים בהם הושתל שתל עצם בהזרקה,מתוצרת בונוס ביוגרופ, והם נעו בחופשיות, ללא כל מגבלה, באופן שלא ניתן היה עוד להבחין בין רגל בה אירע חסר קריטי נרחב של רקמת עצם והושתל שתל עצם בהזרקה, לבין רגל בה לא אירע כל אבדן של רקמת עצם.

מהשוואת סריקת CT והיסטולוגיה של עצמות הכבשים בהם הושתל שתל עצם בהזרקה, מתוצרת בונוס ביוגרופ, לעומת עצמות הכבשים בהם לא אירע אבדן של רקמת עצם, הודגם כי כל מדדי הנפח והצפיפות של העצמות בהן הושתל שתל עצם בהזרקה, היו תקינים לחלוטין.

מאידך, בקבוצת הביקורת - כבשים בהם לא הושתל שתל עצם בהזרקה, מתוצרת בונוס ביוגרופ, באזור
החסר בעצם מעצמות הגפיים, נצפתה גדילה עצמית מזערית של עצם.

לאור כל זאת, הוכתר הניסוי הפרה-קליני להשלמת חסר עצם בגפיים - כהצלחה מלאה.

מייצרת איבר אנושי

חברת בונוס ביוגרופ, מייצרת חלק חי של איבר אנושי, המיועד להחליף חלק פגוע או להשלים חלק חסר בגופו של המטופל. המוצר הראשון של בונוס ביוגרופ הוא שתל חי של עצם אנושית, המיועד להשלמת חוסר בעצם.

החברה נמצאת כיום בתהליכי ביצוע שונים של עריכת ניסויים קליניים להשלמת עצם חסרה בבני אדם.

הראשון שבהם, אשר החל עוד באפריל 2014, עוסק בהשלמת חסר של עצם בלסת והחברה צפויה לדווח על תוצאות הניסוי בחצי שנה הקרובה.

ניסוי קליני נוסף שבכוונת בונוס לבצע הוא השלמת חסר עצם בגולגולת.

ניסוי זה צפוי להתבצע במרכזים רפואיים בישראל וכן בארה"ב, והחברה צריכה לקבל את אישור הFDA לניסוי זה.

 

 

 
מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת