עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

משקיעים בבורסה ומפסידים במיסים/דר אבי נוב.

כיצד מקזזים הפסדים וחוסכים במס (17-10-2010)
משקיעים בבורסה ומפסידים במיסים/דר אבי נוב.

 


משקיעים רבים מצליחים לזהות הזדמנויות השקעה בשוק ההון ואף מרוויחים מכך. אלא, שחלק מהמשקיעים מתעלמים מסוגיות המס הקשורות להשקעות בשוק ההון, שהן קריטיות לכל מי שרוצה למקסם רווחים. במאמר זה אדון בשתי סוגיות, הראשונה בנושא קיזוז הפסדים יעיל, והשנייה בנושא קבלת החזרי מס בגין סכומים שנוכו במקור מהרווחים בשוק ההון.
 

קיזוז הפסדים
בהתאם לפקודה, הפסד הון אשר נוצר לאחר מימוש נייר הערך בשנת המס, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי, בין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בחו"ל, לרבות נייר ערך הנסחר בחו"ל, ובין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בישראל, לרבות נייר ערך הנסחר בישראל. אפשרות הקיזוז כאמור כפופה לכך שהפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל צריך להיות מקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.
 

בנוסף, ניתן לקזז בשנת המס הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים גם כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית, הנובעים מאותו נייר ערך שמומש. כמו כן, ניתן לקזז הפסד הון שוטף כאמור גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים, בין סחירים ובין שאינם סחירים, בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
 

לאור המגבלות החלות על הבנקים בנושא קיזוז הפסדים, המשקיעים נדרשים לקזז את ההפסדים בעצמם באמצעות טופס 1322 המהווה נספח לדו"ח השנתי. מטרת הטופס לרכז את כל הרווחים וההפסדים בשוק ההון מכל המקורות ולאפשר קיזוז גם במקרה של הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד, ובמיוחד כאשר המשקיע מנהל את השקעותיו בכמה מקומות. להרחבה בנושא קיזוז הפסדים בבורסה, ראו: קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס.
 

החזרי מס
כידוע, הבנקים מנכים מס במקור מהרווחים של המשקיעים בשוק ההון, אך המשקיעים לא תמיד יודעים כי מוטל עליהם לפנות לבנק ולקבל אישורים על ניכוי מס במקור.
 

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002, הבנקים מנכים מס במקור מרווחי הון. כמו כן, הבנקים מנכים מס במקור מרווחי ריבית ודיבידנד בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005.
 

משקיעים שניכו להם מס במקור כאמור, אמורים לגשת לבנק ולקבל אישור המתייחס לשנת המס הקודמת לפי טופס 876 על רווח הון, דיבידנד ריבית והפרשי הצמדה בתיק ההשקעות שלהם וכן ביחס לשיעור המס שנוכה במקור.
 

זהירות - עסקה מלאכותית

לעיתים נעשה שימוש בתכנון מס לצורך קיזוז הפסדים. משקיעים צריכים לנקוט במשנה זהירות במקרה זה, כדי שפקיד השומה לא יתקוף את תכנון המס בטענה כי מדובר בעסקה מלאכותית בהתאם לסעיף 86 לפקודה. ההמלצה שלי במקרים מעין אלה היא להחזיק בחוות דעת משפטית, מאת עו"ד מומחה במיסים, שיאשר כי העסקה נעשתה מטעמים כלכליים ובמסגרת פעילות מסחרית ולא רק מטעמי מס בלבד.

להרחבה בנושא קיזוז הפסדים בבורסה, ראו: קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס
הלינק הוא:

http://www.israeltaxlaw.com/PAGE128.asp

 

 

* הכותב, ד"ר במיסוי בינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומהעולם בתחום המיסוי. ד"ר נוב מנהל את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, הכולל מאמרים וחדשות מיסוי בינלאומי http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות אליו במייל:  [email protected]
 

* אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת