עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

אבוג`ן מציגה גידול של 20% במכירות ברבעון

ההפסד התפעולי הסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 2.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. (20-11-2012)
אבוג'ן מציגה גידול של 20% במכירות ברבעון

עינב כהן

אבוג`ן הפועלת בתחום של גנומיקה בצמחים,  הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2012.

הכנסות החברה לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2012 הסתכמו בסך של כ- 12.3 מיליון דולר, המהווים גידול של כ- 20% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 10.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2012 הסתכמו בסך של כ- 4.0 מיליון דולר, המהווים גידול של כ- 18% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 3.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. נכון להיום, הכנסות החברה כוללות הכנסות ממחקר ופיתוח וממתן רישיונות שימוש בגנים של החברה במסגרת ההסכמים השונים עם חברות הזרעים.

עלות ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2012 הסתכמה בכ- 6.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עלות ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2012 הסתכמה בכ-2.4 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סעיף זה כולל הוצאות בגין פעילות מחקר ופיתוח שוטפות של החברה במסגרת שיתופי הפעולה עם חברות הזרעים, הסכמים אשר כוללים בנוסף להכנסות בגין פעילות המחקר והפיתוח כמצוין לעיל, גם הכנסות עתידיות בגין תשלומי אבני דרך ותמלוגים ממכירות זרעים.
 
הוצאות מחקר ופיתוח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2012, אשר אינן כוללות הוצאות בגין תמיכה בשיתופי הפעולה הקיימים של החברה (הנכללות בסעיף `עלות ההכנסות` כמצוין לעיל), הסתכמו בסך של כ- 5.2 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 4.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המו"פ ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו בסך של כ- 1.9 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המו"פ לתקופה נובע בעיקר מהרחבת הפעילות במסגרת תוכניות פנימיות של החברה לתמיכה בצמיחה העתידית, הכוללות את תוכנית הביופיול וניסויי שדה נרחבים לייצור מידע צמחי.

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2012 הסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 2.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בסך של כ- 1.1 מיליון דולר, זאת בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד הכולל לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2012 הסתכם בסך של כ- 1.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה לרווח כולל בסך של כ- 1.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בסעיף זה נובע בעיקר מהכנסות מימון בסך של כ- 3.7 מיליון דולר אשר החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011. הכנסות המימון אלו נובעות מכך שבמחצית הראשונה של שנת 2011, היו לחברה  כ- 4.5 מיליון אופציות סחירות, שהונפקו במסגרת הנפקת החברה בבורסה בתל-אביב בחודש מאי 2007, אשר מתוכן 99.9% מומשו עד ליום 31 במאי, 2011 .

נכון ליום 30 בספטמבר, 2012, יתרות המזומנים, שווי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן קצר של החברה הסתכמו בסך של כ- 54 מיליון דולר, זאת בהשוואה ליתרות המזומנים, שווי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן קצר בסך של כ- 59 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2011.

הקיטון ביתרות המזומנים, שווי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן קצר נובע בעיקר מהרחבת הפעילות במסגרת תוכניות המחקר הפנימיות של החברה והרחבה והשקעה בתשתיות לתמיכה בצמיחה השוטפת של החברה.

עופר חביב, נשיא ומנכ"ל אבוג`ן מסר: "לאחרונה הודיעה החברה על השקת Phenomix, פלטפורמה אגרו-טכנולוגית לאיסוף, איחסון ואנליזה של מידע פנוטיפי, המדמה תנאי גידול ממשיים של צמחים בשדה.

פלטפורמה זו מהווה הוכחה נוספת לפעילות החברה במטרה לשפר ולהרחיב משמעותית את היכולות החישוביות המתקדמות של החברה, כמו גם של פלטפורמות הולידציה  בתחום הגנומיקה בצמחים. היכולות החישוביות של החברה אשר מתרחבות, משתפרות בכל עת וממקמות את אבוג`ן בחזית המדע, מאפשרות לנו חיזוי מדויק יותר של מידת התאימות של גנים פוטנציאלים לשיפור תכונות במגוון רב של צמחים."

מר חביב המשיך, "עד כה, אבוג`ן התמקדה בשיפור תכונות בצמחים, כשהיא שמה דגש מרכזי על התכונות של העלאת יבול ועמידות ליובש. בכדי להמשיך ולמנף באופן מלא יותר את היכולות והתשתיות הייחודיות שהחברה בנתה, החלנו בתהליך הקמה של ארבע חטיבות מוצרים המתמקדים בתחומי הפעילות המרכזיים של החברה: שיפור תכונות של יבול ועמידות לתנאי סביבה קשים, שיפור תכונות של עמידות בפני מחלות ומזיקים, אגרו-כימיקלים וביופיול.

כל חטיבה תנוהל מעתה על-ידי צוות ייעודי אשר יכלול מנהל בכיר מתחום המחקר ופיתוח ומנהל בכיר מתחום הפיתוח העסקי, כאשר, כפי שכבר נוכחנו, מבנה חדש זה מאפשר התמקדות גבוהה יותר, עליה במספר הפרויקטים הפנימיים של החברה  והגדלת הפוטנציאל לזיהוי של הזדמנויות עסקיות חדשות."
מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת