עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

מים זורמים:גידול של 16% ברווח קבוצת ארד

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 3.1 מיליון דולר לעומת כ- 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. (18-3-2013)
מים זורמים:גידול של 16% ברווח קבוצת ארד

עינב כהן

קבוצת ארד הגישה היום את דוחותיה לרבעון האחרון של 2012 ולשנה כולה והציגה תוצאות נאות המראים על המשך התקדמות החברה בכל הפרמטרים.

הכנסות הקבוצה בשנת 2012 הסתכמו בכ- 135.3 מיליון דולר, לעומת כ- 129.3 מיליון דולר בשנת 2011, צמיחה של כ- 4.6%. בנטרול שינויים בשערי החליפין ההכנסות היו גדלות בכ- 7.5%.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 36.7 מיליון דולר, לעומת כ- 31.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16.2%. בנטרול שינויים בשערי החליפין ההכנסות היו גדלות בכ- 17.1%.

הרווח הגולמי בשנת 2012 הסתכם בכ- 50.6 מיליון דולר (המהווה כ- 37.4% מההכנסות), לעומת כ- 48.5 מיליון דולר (המהווה כ- 37.5% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.3%.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 13 מיליון דולר (המהווה כ- 35.4% מההכנסות), לעומת כ- 11.2 מיליון דולר (המהווה כ- 35.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16%.

הרווח התפעולי בשנת 2012 הסתכם בכ- 15.2 מיליון דולר (המהווה כ- 11.2% מסך ההכנסות)  לעומת כ- 14.1 מיליון דולר (המהווה כ- 10.9% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.9%.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 3.4 מיליון דולר (המהווה כ- 9.2% מסך ההכנסות)  לעומת כ- 2.6 מיליון דולר (המהווה כ- 8.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 29.1%.

הרווח הנקי בשנת 2012 הסתכם בכ- 12.9 מיליון דולר (המהווה כ- 9.5% מסך ההכנסות), לעומת כ- 11.1 מיליון דולר (המהווה כ- 8.6% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 16%.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 3.1 מיליון דולר (המהווה כ- 8.3% מסך ההכנסות), לעומת כ- 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ- 6.9% מסך ההכנסות), גידול של כ- 39.7%.

ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ- 72.8 מיליון דולר לעומת כ-65.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2011. השינוי בהון העצמי בתקופת הדוח נובע מהרווח שנצבר במהלך התקופה, מדיבידנד שחולק, ומהפרשי תרגום הנובעים מאיחוד קונטזרה ומאסטר מיטר.

 

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד מסר: "אנו מסיימים את שנת 2012 עם תוצאות טובות, צמיחה של כ- 7.5%, בניטרול השפעת מטבעות בשורת ההכנסות, וגידול של כ- 16% ברווח הנקי. תוצאות אלו הושגו תוך שמירה על שיעורי רווחיות גולמית ותפעולית ראויים, אשר משקפים את פעילות הקבוצה באופן נכון יותר מנתוני הרבעון.

קונטזארה, חברת הבת הספרדית, ממשיכה להציג צמיחה ראויה ועומדת בציפיות ותחזיות הקבוצה.

בחודשים הקרובים תגיע לכדי מימוש האופציה לרכישת מלוא הבעלות בחברה ואנו ערוכים לכך מבחינת מקורות תזרימים.

אנו ממשיכים לפעול על מנת להעמיק את אחיזתנו בשווקי הפעילות השונים במקביל לבחינת אפשרויות התרחבות לשווקים חדשים בהם אנו מזהים פוטנציאל עתידי למעבר ל- AMR."
מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת