עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

גידול של 12% בהכנסות באטם מערכות

הנהלת החברה מציגה תחזית לעלייה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחיות לשנת 2013 כולה. (2-5-2013)
גידול של 12% בהכנסות באטם מערכות

עינב כהן

חברת באטמ מערכות מתקדמות הודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2013.


סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו לכ – 27.9 מיליון דולר, גידול של כ - 12% בהשוואה לכ - 24.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקף צמיחה בהכנסות בשתי החטיבות, טלקום ומכשור רפואי, ואינן כוללות הכנסות מפעילות שהופסקה.

 

במהלך הרבעון הראשון של 2013 ההכנסות המאוחדות התחלקו באופן שווה בין החטיבות, בהשוואה לחלוקת הכנסות של 52% לחטיבת הטלקום ו – 48% לחטיבת המכשור הרפואי ברבעון הראשון של שנת 2012, נתון אשר מדגיש את תרומת הצמיחה בחטיבת המכשור הרפואי.

שיעור הרווח הגולמי המאוחד הסתכם לכ – 34.2%, בדומה לשיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2012 ומהווה עליה ביחס לשיעור רווח גולמי של 33.3%  ב - 2012.
מאזן החברה כולל מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 42.2 מיליון דולר בסוף הרבעון הראשון של 2013, בהשוואה לכ - 46.2 מיליון דולר ב – 31.12.12 וכ – 42.7 מיליון דולר ב - 31.3.12. הירידה ביחס לרבעון העוקב נובעת מהצטיידות ברכיבים בתחילת השנה הקלנדרית.


תחזית:

החברה מציגה פתיחה חזקה של שנת 2013 עם הצלחות בשתי החטיבות אשר מאשרות את מימוש אסטרטגיית החברה. חטיבת הטלקום ממשיכה בצמיחה והקבוצה מצפה ליהנות מכך, במיוחד לאור התרומה מהמכירות הישירות של פתרון  ה – MPLS.

בחטיבת המכשור הרפואי, הביקוש לפתרונות החברה לסילוק פסולת רפואית ממשיך לצמוח כמו גם פעילות הדיאגנוסטיקה אשר צפויה לתרום לגידול בהכנסות אף היא, על רקע אישורים רגולטוריים שהתקבלו. בנוסף, גם פעילות ההפצה מציגה צמיחה על רקע ההתרחבות במזרח אירופה.

כתוצאה מכך הנהלת החברה מציגה תחזית לעלייה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחיות.
צבי מרום, מנכ"ל באטמ: "אנו מסכמים פתיחה חזקה של שנת 2013 הנובעת מגידול בפעילות בשתי החטיבות במקביל - בחטיבת הטלקום לאור המיקוד בערוצי מכירה ישירים ובחטיבת המכשור הרפואי לאור קבלת אישורים רגולטוריים, הבשלת מאמצי מכירה והתרחבות בינלאומית. תוצאות הרבעון משקפות הצלחה לאסטרטגיית החברה אשר עיקרה יצירת צמיחה מתמשכת בשתי החטיבות ושיפור בריווחיות תוך יצירת ערך לבעלי  המניות של החברה".
 מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת