עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

כיל מנסה להרגיע-בוחנת רכישה עצמית של מניות בסכום של עד 500 מיליון דולר

החברה הציגה ירידה של 23% ברווח הנקי לעומת רבעון קודם.בוחנת הנפקה בבורסה זרה. (7-8-2013)
כיל מנסה להרגיע-בוחנת רכישה עצמית של מניות בסכום של עד 500 מיליון דולר

 עינב כהן

חברת הדשנים כיל הגישה היום את דוחותיה לרבעון השני של 2013, וכל זאת אחרי המפולת הגדולה שבאה בעקבות הירידה במחירי האשלג בעקבות שבירת קרטל הדשנים.

החברה התגובה הודיעה כי היא מעדכנת אסטרטגיה שלושה שווקי יעד והיא תתמקד – חקלאות, מזון וחומרים מורכבים.
כמו כן, החברה רמזה כי היא מעוניינת להיות מונפקת בבורסה בינלאומית אחרת- ההערכות היא שמדובר על הבורסה האמריקאית.
ובתוך כל זה היה גם דו"ח שהצביע על יציבות, אבל כנראה שמדובר על חדשות ישנות:


היקף המכירות ברבעון השני הסתכם ב- 1.77 מיליארד דולר, עליה של כ- 8% לעומת 1.64 מיליארד דולר ברבעון הקודם, וירידה של 7% לעומת 1.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה נובעת מירידה במחירי המכירה בעיקר של אשלג ופוספט, וירידה במכירות בסין, ומירידה במכירות של מעכבי בעירה וביוצידים לטיפול במים. הירידה קוזזה חלקית ע"י הגדלת כמויות מכירה של תמיסות צלולות באירופה, איחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך התקופה והשפעת השינוי בשער החליפין.

במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו המכירות בכ- 3.41 מיליארד דולר, גידול קל לעומת 3.4 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2012.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ- 718, גידול של כ- 9% לעומת 659 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013 וקיטון של כ- 15% לעומת 840 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 40.6% בהשוואה ל- 40.2% ברבעון הראשון של השנה ובהשוואה ל -44.1% ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של 2013 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 1.38 מיליארד דולר, לעומת 1.44 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2012. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם 40.4% לעומת 42.2% בתקופה במקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ- 393 מיליון דולר, גידול של כ- 8% לעומת 363 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, וירידה של כ- 27% לעומת 537 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2013 הסתכם בכ- 756 מיליון דולר לעומת 880 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2012.

הרווח הנקי של כיל ברבעון השני הסתכם בכ- 316 מיליון דולר, גידול של 4% לעומת 305 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, וירידה של כ- 23% לעומת 408 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי בכ- 622 מיליון דולר, לעומת 697 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2012.

 

דיבידנד עבור הרבעון השני: לאחר מועד הדיווח, ביום 6 באוגוסט 2013, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 221 מיליוני דולר (דיבידנד נטו בניכוי חלקה של חברה מאוחדת הינו 220.6 מיליוני דולר), כ- 0.17 דולר למניה. הדיבידנד יחולק ביום 16 בספטמבר 2013.
מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת