עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

נוחי ינצל ברגע האחרון? אי.די.בי פיתוח מוכרת 32% מכלל ביטוח

הרוכשת JT CAPITAL הינה חברה המאוגדת בהונג קונג ומוחזקת במלואה על ידי Li Haifeng, איש עסקים מהונג קונג. (21-8-2013)
נוחי ינצל ברגע האחרון? אי.די.בי פיתוח מוכרת 32% מכלל ביטוח

עינב כהן

קבוצת אי.די.בי בראשות נוחי דנקנר נלחמת על חייה מול תוכנית מחזיקי האג"ח להשתלט על החברה, והיום הודיעה הקבוצה כי נחתם הסכם בין אי די בי פתוח לביןLtd.  JT Capital Management  לפיה תמכור אי די בי פתוח לרוכשת  32% מהון המניות של כלל ביטוח, לפי שווי חברה של 4.6 מיליארד ש"ח, בתמורה לסך כולל של 1.472 מיליארד ש"ח.

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן עד למועד השלמת העסקה. המחיר למניה בעסקה, 83.1026 ש"ח, משקף פרמיה של כ-30% מעל מחיר מניית כלל ביטוח במועד החתימה. הצדדים העניקו זה לזה אופציות CALL ו-PUT לגבי יתרת מניות החברה בכלל ביטוח. לפיכך אי די בי פתוח צפויה להבטיח בעוד כשנה תזרים של מעל מיליארד ש"ח נוספים ממימוש אופציית ה-PUT.

 

הרוכשת JT CAPITAL הינה חברה המאוגדת בהונג קונג ומוחזקת במלואה על ידי Li Haifeng, איש עסקים מהונג קונג. בתוך 45 יום ממועד החתימה, JT CAPITAL תמציא את שמות קבוצת הרוכשים (עד שלושה תאגידים נוספים), אשר יצטרפו אליה לביצוע העסקה וכן תפרט את שמות התאגידים אשר יעמידו, במישרין או בעקיפין, את האמצעים הכספיים.

כמו כן, JT CAPITAL תמציא מסמכים המעידים כי לקבוצת הרוכשים ישנו NAV, כל אחד כפי חלקו ברכישה או בהעמדת האמצעים הכספיים, בהיקף כולל של 700 מיליון דולר (סכום המורכב ממחיר רכישת המניות, כ-400 מיליון דולר, וממחיר אופציית ה-PUT, כ-300 מיליון דולר נוספים).

לצורך הבטחת תנאים אלה, הופקד בנאמנות אצל משרד מיתר, ליקוורניק, גבע ושות` סכום של 20 מיליון דולר כ-Break Up Fee. סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים יועבר לנאמנות לאחר אישור העסקה על ידי בית המשפט.

אם הרוכשת לא תעמוד בתנאי היכולת הכלכלית במועד שנקבע, סכום זה יחולט ויועבר לאי די בי פתוח. אם הרוכשת תעמוד בתנאי היכולת הכלכלית במועד שנקבע, הסכום ימשיך להיות מוחזק בנאמנות לצרכי ההסכם.

המשקיע Li Haifeng מכהן כמנכ"ל חברת Carry Wealth Holdings הנסחרת בבורסה בהונג קונג וכן משמש כדירקטור וכבעל מניות בחברת Dragon Peace. Li Haifeng משמש גם כסגן נשיאBeijing Enterprises Water Group  מאז אוגוסט 2008, ואחראי על חקר הזדמנויות עסקיות בשוק המים העולמי.

 

ההסכם האמור נחתם לאחר משא ומתן מרתוני שהתקיים בתקופה האחרונה. במסגרת הבדיקות שבצעה הרוכשת לגבי מצבה של קבוצת כלל ביטוח קיימה הרוכשת מספר פגישות עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ועם הנהלת החברה.

יו"ר קבוצת אי די בי נוחי דנקנר אמר: "אי די בי פתוח ניהלה הליך מכירה מובנה, בלוח זמנים מאתגר במיוחד, בהתאם להחלטת בית המשפט לקצוב את פרק הזמן להסכם מכירת מניות כלל ביטוח עד ליום 22 באוגוסט 2013. אי די בי נאלצת להיפרד מהשליטה בכלל ביטוח, לאור צרכי הנזילות שלה, על אף שהנהלת החברה מבצעת בחודשים האחרונים מהפך עסקי משמעותי".

 

"אני מבקש להודות באופן מיוחד ליו"ר הרוכשת, מר לי הייפנג, ולמי שהוביל את הצוות הסיני, מר אריק צ`או. תודתי גם לגברת בתיה טוקטלי, לעורכי הדין ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע ושות` שייצגו את הרוכשת - עו"ד יואב שדה ועו"ד גל פיינגולד ובראש ובראשונה לשותף המנהל עו"ד דני גבע. אני מבקש להודות לצוות שטיפל בעסקת המכירה מטעמנו וכן ליועצים שליוו את התהליך חברת AON Benfield. לסיום אני מבקש להודות למנכ"ל כלל ביטוח, מר איזי כהן, ולצוות מנהליו ועוזריו, שסייעו רבות בתהליך המכירה".

צילום-סיון פרג
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת