עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

רווח נקי של 1,044 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2013

משקף עלייה של 46.8% בהשוואה לרווח של 711 מיליון שקלים שנרשם במחצית הראשונה של 2012. (29-8-2013)
רווח נקי של 1,044 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2013

עינב כהן

 

בנק לאומי הגיש היום את דוחות הרבעון השני של 2013 ולמחצית השנה כולה.

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם במחצית הראשונה של 2013 ב- 1,044 מיליון שקלים, לעומת 711 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2013, הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה ב- 474 מיליון שקלים, לעומת 280 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

תשואת הרווח הנקי הסתכמה במחצית הראשונה של 2013 ב- 8.4% (בחישוב שנתי), לעומת 6.0% במחצית הראשונה של 2012.

 

הגידול ברווח הנקי, בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, נובע בעיקרו מקיטון של 401 מיליון שקלים בהוצאות בגין הפסדי אשראי ומגידול בהכנסות שאינן מריבית, בסך 543 מיליון שקלים, הכולל רווח של 266 מיליון שקלים (לפני השפעת המס) ממכירת מניות מגדל ואבן קיסר במחצית הראשונה של 2013, לעומת רישום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ההשקעה במניית פרטנר תקשורת בע"מ בסך 160 מיליון שקלים נטו במחצית הראשונה של 2012.

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-30 ביוני 2013 ב- 363.7 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 366.1 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2012 (ירידה של 0.6%), ול- 376.2 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012 (ירידה של 3.3%).

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2013 ב- 238.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-241.4 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2012 (ירידה של 1.2%), ול- 241.3 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2013 ב- 275.4  מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 280.4 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2012 (ירידה של 1.8%), ול- 289.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012 (ירידה של 4.9%).

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2013 ב- 25.6 מיליארד שקלים, לעומת 24.3 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2012 (עלייה של 5.4%), ול- 24.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012 (עלייה של 2.6%).
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת