עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

ארד ממשיכה בתנופה:ההכנסות צמחו ב13.7 אחוז

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 4.1 מיליון דולר גידול של כ- 21.8%. (26-8-2013)
ארד ממשיכה בתנופה:ההכנסות צמחו ב13.7 אחוז

עינב כהן

חברת ארד הציגה הבקר את דוחותיה לרבעון השני ולמחצית שנת 2013 כולה והציגה עליות נאות בכל הפרמטרים.

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 40.7 מיליון דולר, לעומת כ- 35.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 13.7%.

הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 74.8 מיליון דולר, לעומת כ- 66.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 13.1%.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 15 מיליון דולר (המהווה כ- 36.9% מההכנסות), לעומת כ- 13.9 מיליון דולר (המהווה כ- 38.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7.8%.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 27.9 מיליון דולר (המהווה כ- 37.3% מההכנסות), לעומת כ- 25.2 מיליון דולר (המהווה כ- 38.1% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.9%.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 4.9 מיליון דולר (המהווה כ- 12.1% מסך ההכנסות)  לעומת כ- 5 מיליון דולר (המהווה כ- 13.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון קל של כ- 0.8%.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 8.7 מיליון דולר (המהווה כ- 11.6% מסך ההכנסות)  לעומת כ- 8.2 מיליון דולר (המהווה כ- 12.4% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 4.1 מיליון דולר (המהווה כ- 10.0% מסך ההכנסות), לעומת כ- 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ- 9.3% מסך ההכנסות), גידול של כ- 21.8%.

הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 7.1 מיליון דולר (המהווה כ- 9.5% מסך ההכנסות), לעומת כ- 6.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבע לחברה ברבעון זה הסתכם בכ- 3.6 מיליון דולר, לעומת כ- 4.4 מיליון דולר, קיטון של כ-19%  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבע לחברה במחצית הראשונה הסתכם בכ- 8.6 מיליון דולר, לעומת כ- 8.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.5%.
ההון העצמי ליום 30 ביוני 2013 הסתכם בכ- 76.2 מיליון דולר לעומת כ-72.8 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2012. השינוי בהון העצמי בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח שנצבר במהלך התקופה, דיבידנד שחולק, שינויים בקרן הון  ומהפרשי תרגום הנובעים מאיחוד קונטזרה ומאסטר מיטר.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד מסר: "אנו מסכמים חציון חזק במיוחד אשר בא לידי ביטוי בשורת ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וגידול בתזרים המזומנים. במהלך הרבעון הושלמה רכישתה של חברת הבת קונטזארה הספרדית, הגענו לשליטה מלאה ותמורת ההשקעה שולמה במלואה. אנו שבעי רצון מפעילותה של חברת קונטזארה אשר מכירותיה בחציון הראשון הסתכמו בכ- 7.9 מיליון דולר תוך יצירת רווחיות תפעולית טובה מאוד ותזרים חיובי – כל זאת חרף המשבר הכלכלי בספרד. קבוצת ארד נמצאת בעיצומו של תהליך פיתוח משמעותי במגוון מוצרים חדשים המיועדים לשווקים השונים. מוצרים אלו יושקו במהלך שנת 2014 ואילך."מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.

פרסומת
פרסומת
פרסומת
פרסומת
בואו ללמוד שוק ההון עם עינב כהן! לפרטים נוספים לחצו כאן.